Strand sokneråd
Nå bygger vi ny kirke!
Det første spadestikket blir tatt sommeren 2018,
og kirken er planlagt ferdig innen utgangen av 2019.

Menigheten skal samle inn kr 6 000 000, og vi inviterer alle til å være med.
For året 2018 gis det 23 % skattefratrekk for gaver opp til kr 40 000.

Du kan velge mellom 3 gavepakker som går over 4 år:

kr 900 pr mnd - kr 1500 pr mnd - kr 2000 pr mnd
eller valgfritt beløp

Vi er også takknemlig for andre beløp og enkeltgaver
til kontonr 3205 20 60477.
Tusen takk for ditt bidrag til ny kirke på Tau.
Skip Navigation Links.
Velg hvor mye du ønsker å betale pr gang:
 
   
Trekkdag i måneden (1-25)

Tjenesten leveres av Solidus AS (www.solidus.no)