Strand sokneråd
Nå bygger vi ny kirke!
Det første spadestikket blir tatt våren 2019,
og kirken er planlagt ferdig sommeren 2020.

Menigheten skal samle inn kr 6 000 000, og vi inviterer alle til å være med.
For året 2018 gis det 23 % skattefratrekk for gaver opp til kr 40 000.

Eksempel på gavepakker:

kr 400 pr mnd - kr 900 pr mnd - kr 1500 pr mnd - kr 2000 pr mnd
eller annet valgfritt beløp

Vi er takknemlig for andre beløp og enkeltgaver
til kontonr 3205 20 60477.
Tusen takk for ditt bidrag til ny kirke på Tau.

Dette skjema er ikke lenger i bruk!Ta kontakt med Strand sokneråd
Tlf: 91114438
Epost: kyrkja@strand.kommune.no

Tjenesten leveres av Solidus AS (www.solidus.no)