Norsk Farmasøytisk Selskap
NFS arbeider for bedre utnyttelse av farmasøytisk kompetanse. Vi skaper arenaer for debatt, nettverksbygging og kompetanseheving. For å få til dette trenger vi ditt engasjement.

Du kan klikke på:
kr 200 hvis du er student/pensjonist eller
kr 400 for vanlig medlem

Takk for at du er medlem!

Dette skjema er ikke lenger i bruk!Ta kontakt med Norsk Farmasøytisk Selskap
Tlf: 90291259
Epost: post@nfs.no

Tjenesten leveres av Solidus AS (www.solidus.no)