Haugesund kirkelige fellesråd
Vår Frelsers menighet har et stort arbeid rettet mot alle aldre. Vi ønsker å gjøre mer, nå lengre og favne flere. Du kan hjelpe oss med dette ved å 1) engasjere deg i menighetens arbeid, 2) gi en gave eller 3) gjøre begge deler. Uansett hva du velger, takk skal du ha. Du er en verdifull medarbeider!
Skip Navigation Links.
Ved å velge et av formålene under kan du inngå en betalingsavtale som gir grunnlag for skattefradrag. Samlet gave mellom kr 500 og kr 30 000 vil du få trekke fra på skatten dersom du oppgir personnummer.

 
Velg hvor mye du ønsker å betale pr gang:
 
   
Velg hvor ofte du ønsker å betale
 
Trekkdag i måneden (1-25)

Tjenesten leveres av Solidus AS (www.solidus.no)