Haugesund kirkelige fellesråd
Vår Frelsers menighet har et stort arbeid rettet mot alle aldre. Vi ønsker å gjøre mer, nå lengre og favne flere. Du kan hjelpe oss med dette ved å 1) engasjere deg i menighetens arbeid, 2) gi en gave eller 3) gjøre begge deler. Uansett hva du velger, takk skal du ha. Du er en verdifull medarbeider!

Dette skjemaet kan ikke brukes nå!

Ta kontakt med Haugesund kirkelige fellesråd
Tlf: 47459974
Epost: kn323@kirken.no

Tjenesten leveres av Solidus AS (www.solidus.no)