Oslo Vestre Frikirke
Takk for at du ønsker å støtte Oslo Vestre Frikirke!
Dette gjør at vi fortsatt kan drive et aktiv arbeid som menighet,
og delta i evangeliserings- og kirkevekstarbeid i Norge og i utlandet.

Beløpet blir innberettet til skatteetaten for fradrag i likningen.

Dette skjema er ikke lenger i bruk!Ta kontakt med Oslo Vestre Frikirke
Tlf: 93030929
Epost: post@vestrefrikirke.no

Tjenesten leveres av Solidus AS (www.solidus.no)