Latin-Amerikagruppene i Norge
Tidsskriftet LatinAmerika inneholder nyheter, kulturstoff, politikk, reportasjer, kronikker, bilder og annet aktuelt stoff både direkte fra Latin-Amerika og fra latinamerikanske miljøer i Norge. Særlig ønsker LatinAmerika å belyse endringsprosesser i de latinamerikanske landene, med fokus på menneskerettigheter, miljø og norske interesser og investeringer i regionen.

Bladet kommer ut 3 ganger i året og skal ta opp aktuelle tema i regionen som ikke omtales i andre norske medier. Årlig abonnement ksoter 150nok. Takk for din støtte!
Skip Navigation Links.

Tjenesten leveres av Solidus AS (www.solidus.no)