Senterkirken Eiker
Registrer dine personalia og beløp pr. mnd. for å bli en fast giver over avtalegiro.

Skriv inn personnummer dersom du ønsker å få fradrag på skatten. Det gis skattefradrag på inntil 20.000 kr. pr. år. Nytt beløp fra 2016 er 25.000 kr.
Skip Navigation Links.
Velg hvor mye du ønsker å betale pr gang:
   
Velg hvor ofte du ønsker å betale
 

Tjenesten leveres av Solidus AS (www.solidus.no)