Senterkirken Eiker
Registrer dine personalia og beløp pr. mnd. for å bli en fast giver over avtalegiro.

Fyll også inn ditt personnnummer på neste side dersom du ønsker å få fradrag på skatten. Det gis skattefradrag på inntil 50.000 kr. pr. fra 2019.
Skip Navigation Links.
Velg hvor mye du ønsker å betale pr gang:
   
Velg hvor ofte du ønsker å betale
 

Tjenesten leveres av Solidus AS (www.solidus.no)