Senterkirken Eiker
Registrer dine personalia og beløp pr. mnd. for å bli en fast giver over avtalegiro.

Fyll også inn ditt personnnummer på neste side dersom du ønsker å få fradrag på skatten. Det gis skattefradrag på inntil 50.000 kr. pr. fra 2019.

Dette skjema er ikke lenger i bruk!Ta kontakt med Senterkirken Eiker
Tlf: 47074796
Epost: senterkirkeneiker@ebilag.com

Tjenesten leveres av Solidus AS (www.solidus.no)