Paulus og Sofienberg sokn
Bli en støttespiller!
Tilskuddene fra det offentlige dekker ikke alt arbeid i menigheten. For å kunne opprettholde aktivitetene trenger vi å øke våre egne inntekter.
Vi ønsker å oppmuntre til fast givertjeneste i Paulus og Sofienberg menighet, fordi menigheten har bruk for den økonomiske stabiliteten og forutsigbarheten som en fast givertjeneste gir. Det gir også de beste forutsetninger for langsiktig planlegging.
Gjennom et variert tilbud til ulike aldersgrupper vil vi legge til rette for at alle kan finne tilhørighet og få et møte med Guds ord.

Hva går pengene til?
Vi driver i dag et omfattende og allsidig arbeid. Mye av kostnadene må vi dekke med egne midler. Ditt bidrag vil være viktig for at vi fortsatt skal kunne:
- Lønne barnesangledere, frivillighetskoordinator og diakon
- Ha ekstra musikere til gudstjenester
- Lage gode diakonale tiltak for barn, unge og voksne
Skip Navigation Links.
Velg hvor mye du ønsker å betale pr gang:
Standard beløp er satt til 300 kr    
Velg hvor ofte du ønsker å betale
 
Trekkdag i måneden (1-25)

Tjenesten leveres av Solidus AS (www.solidus.no)