Verdde
Takk for at du hjelper oss å hjelpe !

Gjennom å registrere deg her, vil det bli opprettet en AvtaleGiro-avtale med
banken din som du signerer med Bank-ID her.

Beløpet du ønsker å gi vil bli trukket en gang i måneden. Du kan enkelt endre
eller stoppe avtalen via banken din ved behov.

Dette skjema er ikke lenger i bruk!



Ta kontakt med Verdde
Tlf: 94142942
Epost: srj@verdde.no

Tjenesten leveres av Solidus AS (www.solidus.no)