Haugesund Misjonsmenighet
Om du ønsker å være med å gi en gave til Haugesund misjonskirke eller støtte arbeidet, så finnes det ulike måter du kan gjøre det på. Her kan du registrere deg som fast giver med automatiske trekk over nettbank.
Haugesund misjonskirke er i hovedsak basert på frivillige gaver, det betyr at din gave er avgjørende for oss. Vi ønsker å være en kirke som er etter Guds hjerte, og vi vil gjøre vårt beste for at din gave blir brukt på best mulig måte.

Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver. Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt, ja, har overflod til all god gjerning. (2.Kor.9,7-8)
Skip Navigation Links.
Velg hvor mye du ønsker å betale pr gang:
 
   
Trekkdag i måneden (1-25)

Tjenesten leveres av Solidus AS (www.solidus.no)