Filadelfiakirken Oslo
Takk for at du ønsker å støtte Filadelfiakirken økonomisk ved fast givertjeneste.

Å gi fast over avtalegiro er enkelt og sikkert, i tillegg er det både forutsigbart og oversiktlig for deg og for Filadelfiakirken.Banken tar seg av betalingen for deg, og på kontoutskriften og i nettbanken kan du enkelt kontrollere at rett beløp er betalt til rett tid. Ønsker du å stoppe betalingen gjøres det enkelt i nettbanken, eller ved å ta en telefon til banken.

Du kan få inntil 50 000,- i skattefradrag på alminnelig inntekt av gaven gitt til menigheten. Filadelfiakirken er med i denne ordningen gjennom PSGS som innrapporterer til skattedirektoratet.

Er du allerede fast giver men ønsker å endre beløpet kan du gjøre flere ting:
A) Fylle ut nytt skjema med ønsket beløp og slette eksisterende avtale i nettbanken din.
B ) Fylle ut skjemaet med bare beløpet du ønsker å øke med. Du vil da få to avtalegiroer i nettbanken, en med det eksisterende beløpet og en med det nye beløpet.
C) Beløpet

Dette skjema er ikke lenger i bruk!Ta kontakt med Filadelfiakirken Oslo
Tlf: 48292926
Epost: frank.heiestad@filadelfia.no

Tjenesten leveres av Solidus AS (www.solidus.no)