Karismakirken
Velkommen til en enkel måte å registrer faste avtalegiro til Karismakirken
Fra du har inngått avtalen til den kommer i nettbanken din vil det gå ca. 30 dager
Når du er ferdig med hele registeringsprosessen kommer følgende tekst opp.
" Avtalegiro via BankID er signert og vil bli registeret i Nets "

Dette skjemaet kan ikke brukes nå!

Ta kontakt med Karismakirken
Tlf: 40414398
Epost: steinar@karisma.no

Tjenesten leveres av Solidus AS (www.solidus.no)