DELF Kraftverket menighet
Tusen takk for din gave til Kraftverket! Pengene du gir er helt avgjørende for å drive menighet. Uten dere som gir fast kunne vi ikke leid lokaler, betalt lønn eller kjøpt kaffe til gudstjenestene.

Gaver til Kraftverket gir fradrag i selvangivelsen.
Skip Navigation Links.
Velg hvor mye du ønsker å betale pr gang:
 
   
Trekkdag i måneden (1-25)

Tjenesten leveres av Solidus AS (www.solidus.no)