Grefsen Sokn
Takk for at du blir fast giver, og støtter menigheten din.
Gjennom å registrere deg her, vil det bli opprettet en AvtaleGiro-avtale med banken din som du signerer med Bank-ID her.
Beløpet du ønsker å gi vil bli trukket hver 20. i måneden. Du kan enkelt endre eller stoppe avtalen via banken din ved behov.

Ønsker du i tillegg eller isteden å gi et engangsbeløp? Så kan du enten overføre penger til bankkontonummer:1506.21.80738 eller vippse til kode 17327 Grefsen gave til menigheten.
Skip Navigation Links.
Du kan enten inngå avtale øremerket diakoni, eller inngå avtale som kan brukes til alle menighetens behov, som f.eks. barne- og ungdomsarbeid men også diakoni.

 
Velg hvor mye du ønsker å betale pr gang:
 
   
Velg hvor ofte du ønsker å betale
 

Tjenesten leveres av Solidus AS (www.solidus.no)