Mercy Ships Norge
Takk for at du vil støtte Mercy Ships ved å bli Livredder. På denne måten er du med til å gi håp hver måned. Tusen takk!

Dette skjemaet kan ikke brukes nå!

Ta kontakt med Mercy Ships Norge
Tlf: 94015177
Epost: curt.andreassen@mercyships.org

Tjenesten leveres av Solidus AS (www.solidus.no)