Latin-Amerikagruppene i Norge
Takk for at du støtter oss i kampen for en bedre og mer rettferdig fremtid i Latin-Amerika!

Som medlem i LAG Norge bidrar du til en av Norges eldste solidaritetsorganisasjoner. Gjennom aktivisme, solidaritetsbrigader, informasjonsarbeid og lobbyarbeid støtter vi sosiale bevegelser som forsvarer kvinnerettigheter til selvbestemt abort i Argentina, som kjemper for reelle demokratiske endringer i Colombia, som fortsetter sin kamp for sannhet og rettferdighet i Guatemala, som mobiliserer seg for å gi jord til de jordløse bønder i Brasil, som beskytter urfolks identitet og verdensbilde i Bolivia. Folk som rett og slett jobber for en bedre fremtid fra México til La Patagonia
Skip Navigation Links.
Velg type medlemsavtale som passer for deg
 

Tjenesten leveres av Solidus AS (www.solidus.no)