Haugesund kirkelige fellesråd
Takk for at du ønsker å gi Skåre menighet din støtte. Vi setter stor pris på alle bidrag. Faste givere er av uvurderlig støtte og verdi for oss

Dette skjemaet kan ikke brukes nå!

Ta kontakt med Haugesund kirkelige fellesråd
Tlf: 47459974
Epost: kn323@kirken.no

Tjenesten leveres av Solidus AS (www.solidus.no)