Foreininga Basecamp ungdomsdiakonitiltak
Foreningen Basecamp ungdomsdiakonitiltak er et rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for ungdom mellom 13 og 25 år på Sartor Storsenter i Øygarden kommune. Målgruppen er ungdom som oppholder seg mye på Sartor Storsenter og ikke deltar i organisert ungdomsarbeid. Visjonen vår er å hjelpe ungdommer til å nå drømmen om et godt liv! Ukentlig er vi i kontakt med ungdom som trenger hjelp av forskjellige art, og vi vet at vi betyr en forskjell i mange ungdommers liv. Foreningen Basecamp ungdomsdiakonitiltak har tre medlemmer: Sartor Storsenter, Øygarden kommune og Øygarden kyrkjelege fellesråd.
Skip Navigation Links.
Velg hvor mye du ønsker å betale pr gang:
 
   
Trekkdag i måneden (1-25)

Tjenesten leveres av Solidus AS (www.solidus.no)