Søgne menighetsråd
Takk for at du vil bli med i Søgne menighets givertjeneste! Ditt bidrag er viktig for at vi kan opprettholde den flotte aktiviteten. Givertjenesten er rettet inn mot følgende tiltak:

1. Barne- og ungdomsarbeidet som omfatter følgende stillinger:
Kateket:  Hovedansvar for konfirmantarbeidet og ungdomsarbeidet, kirke-skolesamarbeidet og trosopplæring 12-18 år.
Ungdomsleder: Menighetens ressursperson i ungdomsarbeidet. Deltar også i konfirmantarbeidet og trosopplæring 12-18 år.
Menighetsarbeider/trosopplærer: Ressursperson for aktiviteter i Langenes arbeidskirke, trosopplæring 0-11 år.
2. Menighetsarbeidet omfatter:
Diakoni, trosopplæringsmateriell og øvrig menighetsarbeid. Målet er i tillegg å få inn penger til 20% PR-stilling og 20% menighetsmusiker.
Skip Navigation Links.
Jeg vil støtte et av følgende prosjekter:

 
Velg hvor mye du ønsker å betale pr gang:
 
   

Tjenesten leveres av Solidus AS (www.solidus.no)