Søgne menighetsråd
Takk for at du vil bli med i Søgne menighets givertjeneste! Ditt bidrag er viktig for at vi kan opprettholde den flotte aktiviteten. Givertjenesten er rettet inn mot følgende tiltak:

1. Barne- og ungdomsarbeidet
Konfirmantarbeid, undervisning for barn- og ungdom gjennom ulike trosopplæringstiltak og arbeid rettet mot barn og ungdom gjennom ulike aktiviteter og EFFEKT ungdomsforening.

2. Menighetsarbeidet omfatter:
Diakoni, trosopplæringsmateriell, menighetsmusiker og øvrig menighetsarbeid.
Skip Navigation Links.
Jeg vil støtte et av følgende prosjekter:

 
Velg hvor mye du ønsker å betale pr gang:
Standard beløp er satt til 250 kr    

Tjenesten leveres av Solidus AS (www.solidus.no)