Kirkens feltarbeid i Asker
Driften av Feltarbedet finansieres gjennom tilskudd fra Asker kommune og av gaver fra private og bedrifter. Vi ønsker å være tilstede når livet blir vanskelig, pengene vi får inn blir brukt på de menneskene som trenger det aller mest.
Din gave betyr en kjærkommen forskjell!

Dette skjema er ikke lenger i bruk!Ta kontakt med Kirkens feltarbeid i Asker
Tlf: 66780044
Epost: gs453@kirken.no

Tjenesten leveres av Solidus AS (www.solidus.no)