Røa menighet
Bli en støttespiller!
Tilskuddene fra det offentlige dekker ikke alt arbeid i menigheten. For å kunne opprettholde aktivitetene trenger vi å øke våre egne inntekter.
Vi ønsker å oppmuntre til fast givertjeneste i Røa menighet, fordi menigheten har bruk for den økonomiske stabiliteten og forutsigbarheten som en fast givertjeneste gir. Det gir også de beste forutsetninger for langsiktig planlegging.
Gjennom et variert tilbud til ulike aldersgrupper vil vi legge til rette for at alle kan finne tilhørighet og få et møte med Guds ord.

Hva går pengene til?
Vi driver i dag et omfattende og allsidig arbeid. Mye av kostnadene må vi dekke med egne midler. Ditt bidrag vil være viktig for at vi fortsatt skal kunne:
- Lønne ungdomsarbeider
- Ha ekstra musikere til gudstjenester
- Lage gode trosopplæringstiltak for barn og unge
- Satse på informasjonsarbeid
- Vedlikeholde kirkeanlegget
Til sammen utgjør dette ca kr 300.000 på årsbasis.

Skip Navigation Links.
Jeg vil støtte et av følgende prosjekter:
 
Velg hvor mye du ønsker å betale pr gang:
Standard beløp er satt til 300 kr    

Tjenesten leveres av Solidus AS (www.solidus.no)