Sykkylven kyrkjelege fellesråd
Med større ressursar vil vi nå fleire. Takk for at DU vil være med!
Intensjonen er å sikre støtte til arbeidet i våre kyrkjelydar og å sjå vidare utover oss sjølve og eigne kyrkjelydar.

Kyrkja i Sykkylven-Ikornnes er aktive kyrkjer/kyrkjelydar med mange arrangement der vi når mange av bygdas innbyggarar. Det kostar å drive eit så omfattande arbeid, og vi takkar for at du kan være med å bidra til dette!

Kyrkjelydane har også eit aktivt misjonsperspektiv med misjonasavtalar med både NMS (Det norske misjonsselskap) og med Kirkens bymisjon Møre. Difor kan du også velge å teikne gjevarteneste til desse formåla.

Pr. 29.10.2021 er det 38 faste gjevarar, noko som er 7 fleire enn i 2020. :-)
Målet er å auke dette til 50. "Kvar må gje det han har bestemt seg for i sitt eige hjarte, ikkje med ulyst eller av tvang. For Gud elskar ein glad gjevar." 2. Kor. 9,7.

Samla gåvebeløp vert innrapportert ved årets slutt slik at du kan få skattefradrag for gåvene.

Dette skjema er ikke lenger i bruk!Ta kontakt med Sykkylven kyrkjelege fellesråd
Tlf: 99629130
Epost: kyrkjeverje@sykkylven.kyrkja.no

Tjenesten leveres av Solidus AS (www.solidus.no)