Nordstrand menighet
Takk for at du vil være giver i Nordstrand menighet!
 
Her kan du bruke BankID til å opprette en avtalegiro. Når du oppretter avtalegiro, vil det trekkes et fast beløp som du selv bestemmer. Du kan angi hvor ofte trekket skal skje.

Ditt bidrag vil delvis gå til arbeidet i Nordstrand menighet (hovedsakelig barne- og ungdomsarbeidet) og delvis til menighetens samarbeidspartnere innen misjonen. I utgangspunktet er fordelingen 80 % til menigheten og 20 % til misjonen. Dette kan du endre ved å sende en e-post med ønsket fordeling til givertjenesten@nordstrand-menighet.no.

Har du noen spørsmål om givertjenesten, kan du sende en e-post til givertjenesten@nordstrand-menighet.no eller en SMS til 957 48 539.
Skip Navigation Links.
Velg hvor mye du ønsker å betale pr gang:
   
Velg hvor ofte du ønsker å betale
 

Tjenesten leveres av Solidus AS (www.solidus.no)