Palestinakomiteen i Norge
Fadderprosjektet blir drevet av Beit Atfal Assomoud som er en ikke-religiøs og partipolitisk uavhengig palestinsk/libanesisk NGO i Libanon med hovedkontor i Beirut. Organisasjonen ble etablert i 1976 etter massakren på palestinske flyktninger. Hovedmålsettingen med etablering av organisasjonen var å gi støtte primært til de barna som mistet sine foreldre i denne massakren. I dag er organisasjonen tilstede i alle de store palestinske flyktningeleirene i Libanon og arbeidet er innrettet mot barn og kvinner i familier som har det spesielt vanskelig (økonomisk, sosialt, helsemessig osv). Hjelp gis også til barn fra andre nasjonaliteter dersom det er behov for det. En av bærebjelkene i organisasjonen sitt arbeid er månedlige bidrag fra faddere fra ulike land til barn/familier som av en eller annen grunn har det økonomisk vanskelig. I tillegg til den økonomiske støtten disse barna/familiene mottar, blir disse familiene fulgt tett opp av sosialarbeidere som er ansatt i organisasjonen.

Dette skjema er ikke lenger i bruk!Ta kontakt med Palestinakomiteen i Norge
Tlf: 47640279
Epost: sekretariat@palestinakomiteen.no

Tjenesten leveres av Solidus AS (www.solidus.no)